Archive for 7 Νοεμβρίου 2008

h1

Τηλεφωνικά κέντρα και πλανητικές μετεγκαταστάσεις (μια μετάφραση του κειμένου Bangalore’s Calling)

7 Νοεμβρίου, 2008

icc-dom

Εισαγωγικό σημείωμα της μετάφρασης

Με την ευκαιρία της όλης συζήτησης γύρω από την κρίση δημοσιεύουμε εδώ αυτό το κείμενο το οποίο ασχολείται με την διαδικασία που οδήγησε σε κλεισίματα επιχειρήσεων, στη φυγή στο εξωτερικό και στο outsourcing (το να δώσουν δηλαδή εταιρίες διάφορες υπηρεσίες τους, υπεργολαβία σε άλλες εταιρίες του εξωτερικού) των διαφόρων υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων από χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Αγγλία, σε χώρες τη περιφέρειας και του τρίτου κόσμου. Το κείμενο αυτό, γραμμένο το 2005, αναγνωρίζει πως βασική αιτία για τη φυγή αυτή, είναι το επίπεδο μισθών στη δύση το οποίο οι εταιρίες το αντιμετωπίζουν ως περιττό πλέον κόστος, αλλά και το επίπεδο κοινωνικών «κεκτημένων» της δυτικής εργατικής τάξης. Όπως και σε άλλους τομείς οι εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα, έχουν υψηλότερους μισθούς και επιδόματα από ότι π.χ. στην Ινδία, ή είναι οργανωμένοι και προχωρούν ευκολότερα σε αγώνες. Τα τηλεφωνικά κέντρα μάλιστα είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά αυτή τη μετανάστευση καθώς τα έξοδα για τη μετεγκατάσταση του σταθερού κεφαλαίου (εξοπλισμοί, μηχανήματα κ.λ.π.) είναι σαφώς μικρότερα από αυτά π.χ. μιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Έτσι λοιπόν το κείμενο παρουσιάζει διάφορα στοιχεία -διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές κυρίως του αστικού τύπου- που δείχνουν πως το κεφάλαιο αφήνει την εργασία του «κέντρου» προκειμένου να μειώσει τα «λειτουργικά του έξοδα» – το έξοδο δηλαδή της εργατικής δύναμης- και περιγράφει τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας, τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα προορισμού. Το παράδειγμα αυτό, από το χώρο των τηλεφωνικών κέντρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα προλεταριακό “case study” (περιστατικό/ παράδειγμα προς μελέτη) για το πώς λειτουργεί το κεφάλαιο κατά τις μετακινήσεις του αυτές, αλλά και για το τι κάνουν οι εργαζόμενοι.

Πέρα από τη μετανάστευση αυτή, που είναι ένα από τα βήματά που ακολουθεί το κεφάλαιο, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την ανυποταξία της εργασίας του «κέντρου», περιγράφονται επίσης προσπάθειες τεχνολογικής εκτόπισης της εργασίας από την παραγωγή στα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και ορθολογικοποίησης της παραγωγής και εφαρμογής ποικίλων τεχνικών παραγωγικότητας, όπως και διάφορα σκόρπια παραδείγματα αντιστάσεων που το κεφάλαιο συνάντησε στις χώρες προορισμού του.

Αν και ίσως η έμφαση που δίδεται στις χώρες προορισμού και ειδικά στις χώρες του τρίτου κόσμου, από το κείμενο είναι αρκετά μεγάλη, με κίνδυνο να δημιουργείται μια ψευδής εικόνα πλήρους εκτόπισης της παραγωγής από τη δύση, υπάρχουν και σημαντικές κατά τη γνώμη μας αναφορές και στις σχέσεις εργασίας στις χώρες προέλευσης. Αυτές έχουν να κάνουν τόσο με πολιτικές που αναπτύσσονται στις χώρες αυτές με αφορμή τα κλεισίματα επιχειρήσεων π.χ. ρατσιστικές πολιτικές και πρακτικές –παρόμοιες με αυτές που εμπειρικά γνωρίζουμε και από την άνοδο του ρατσισμού/ εθνικισμού στην Ελλάδα με αφορμή τη μετανάστευση του κεφαλαίου βορειότερα- όσο και με αντιστάσεις των ίδιων των θιγόμενων εργαζομένων. Ταυτόχρονα το κείμενο δεν παραβλέπει και την αντίστροφη πορεία κάποιων επιχειρήσεων -αυτή που σήμερα φαίνεται να εντείνεται, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση και την μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης στις Η.Π.Α. αλλά  και σε άλλες χώρες της δύσης- δίνοντας παραδείγματα outsourcing από την Ινδία πίσω στις Η.Π.Α.

Μια συζήτηση λοιπόν που δεν θεωρεί πως η χρηματοπιστωτική κρίση, που είναι πλέον στο προσκήνιο, ήρθε ουρανοκατέβατη, πιστεύουμε πως πρέπει να μελετήσει εκτενώς το ζήτημα της φυγής του κεφαλαίου από την εργασία, σε όλες τις μορφές με τις οποίες αυτή εμφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες.

Η μετάφραση είναι ενδεχομένως λίγο πρόχειρη, αλλά πιστεύουμε πως δεν δημιουργεί δυσκολίες στην ανάγνωση. Η επιμέλεια περιορίζεται σε κάποιες σημειώσεις εντός παρενθέσεων, ενσωματωμένες στο κείμενο -κυρίως για τεχνικούς όρους και θεσμούς/ εταιρίες άγνωστες στον ελλαδικό χώρο- και σε κάποια links εκ των οποίων αρκετά παραπέμπουν σε αγγλόφωνες ιστοσελίδες.

>Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πηγαίνετε εδώ ή πατήστε το σύνδεσμο BAngalore’ s Calling στη Στήλη μας με το Αρχείο, Κείμενα / Υλικά