h1

Καταστατικό πρωτοβάθμιου σωματείου (από την προσπάθεια σύστασης το φθινόπωρο 2005)

Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»

Άρθρο 1:
α)Η επωνυμία του σωματείου είναι «Σωματείο Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης»
β)Έδρα του σωματείου είναι η Θεσσαλονίκη
γ)Το Σωματείο κατέχει σφραγίδα με τις λέξεις «Σωματείο Εργαζομένων στα ΤΚΕ»

Άρθρο 2:
ΣΚΟΠΟΙ
α)Πρωταρχικός στόχος του σωματείου είναι να συνενώνει όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αναπτύσσοντας μεταξύ τους τη συναδελφικότητα την αλληλεγγύη, αλλά και τη συνείδησή τους ως μισθωτοί εργαζόμενοι.
β)Το σωματείο αναγνωρίζει ότι τα μέλη του μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα και δικαιώματα, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες αγωνίες με όλους τους συναδέλφους μισθωτούς εργαζόμενους στην επιχείρηση και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αλλά και γενικά με τους εργαζόμενους στην χώρα και τον κόσμο.
γ)Στέκεται αλληλέγγυο στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και επιδιώκει να συντονίζεται ή και να συνδέεται οργανικά με αυτούς και τις οργανώσεις τους στο βαθμό που οι στόχοι και τα μέσα τους ταυτίζονται με τα δικά του.

Άρθρο 3:
α)Το Σωματείο υπάρχει και δρα με σκοπό την υπεράσπιση και προώθηση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και συνολικά των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κοινωνικό του χώρο, αλλά και όλων των εργαζομένων, πέρα και ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και διάκριση με βάση την καταγωγή, την φυλή ή το φύλο.
β)Το Σωματείο υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων σε σταθερή εργασία, με εργασιακές σχέσεις συνθήκες και αμοιβές που να σέβονται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τις ανάγκες μας.
γ)Το Σωματείο επιδιώκει να παρεμβαίνει και να επηρεάζει κατά το καλύτερο δυνατό τους όρους της εργασίας μας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων.

Άρθρο 4:
α)Το Σωματείο στέκεται ενάντια στην ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια, την προσωρινή, επισφαλή ή «μαύρη» εργασία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που προσβάλουν το παρόν και το μέλλον μας ως νέοι εργαζόμενοι.
β)Ταυτόχρονα το Σωματείο αναγνωρίζει την ανάγκη όλων των εργαζομένων που υπάγονται σε αυτές τις μορφές εργασιακών σχέσεων να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και να αποκτήσουν φωνή, μαζί με όλους τους εργαζόμενους. Επιδιώκει έτσι, τη συνδικαλιστική οργάνωση όλων αυτών στο κοινωνικό χώρο αναφοράς τους και στέκεται ενεργά αλληλέγγυο σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια πέρα από αυτόν.

Άρθρο 5:
α)Το Σωματείο προωθεί την έμπρακτη αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του, πέρα και ενάντια στον ατομισμό, την απομόνωση και την εξατομικευμένη διαπραγμάτευση.
β)Μέσα στον εργασιακό μας χώρο επιδιώκει να στηρίζει έμπρακτα και καθημερινά όλους τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοσία και τους εκπροσώπους της.
γ)Το Σωματείο αναζητά κοινούς δρόμους μορφωτικής, πολιτιστικής και ευρύτερα κοινωνικής εξέλιξης των μελών του, μαζί με άλλα ενεργά κομμάτια της κοινωνίας.

Άρθρο 6:
Το Σωματείο, τέλος, στοχεύει ευρύτερα σε ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό, χωρίς πόλεμο, χωρίς καταπίεση και χωρίς εκμετάλλευση. Αναδεικνύει την εκμεταλλευτική φύση κάθε μορφής μισθωτής σχέσης εργασίας, εναντιώνεται σε αυτή και παλεύει για την κατάργησή της.

Άρθρο 7:
ΜΕΣΑ
α)Το βασικό μέσο για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω είναι η εγγραφή και η ενεργή, ισότιμη και ελεύθερη συμμετοχή όλο και περισσοτέρων εργαζομένων στο Σωματείο.
β)Το Σωματείο επιδιώκει διαρκώς την εγγραφή των νέων εργαζομένων στα ΤΚΕ, ενώ οι εσωτερικές του διαδικασίες πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ώστε να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των μελών του.
γ)Αναγκαία προϋπόθεση είναι η διαρκής προσπάθεια ισότιμης ενημέρωσης όλων των μελών του Σωματείου για κάθε ζήτημα που το αφορά.

Άρθρο 8:
α) Το Σωματείο επιλέγει και χρησιμοποιεί το αποτελεσματικότερο κάθε φορά μέσο αγώνα και μορφή κινητοποίησης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων.
β)Παράλληλα χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την προβολή των θέσεων και των αιτημάτων του προς την κοινωνία.

Άρθρο 9:
Το σωματείο είναι σε διαρκή επαφή, συντονισμό και συζήτηση με άλλα σωματεία και κοινωνικές οργανώσεις, ώστε να προωθούν από κοινού τα ζητήματά τους και να ενισχύουν τη μεταξύ τους αλληλεγγύη, διατηρώντας πάντα όμως την οργανωτική του αυτονομία.

Άρθρο 10:
Το σωματείο αναζητά και χρησιμοποιεί κάθε μέσο και εργαλείο είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς χώρους, που μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των θέσεων του, αλλά και στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της συναδελφικότητας και της συνείδησης των μελών του, όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανοιχτές συζητήσεις, έκδοση εντύπων κοκ.

Άρθρο 11:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Το Σωματείο μας συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδίες) διατηρώντας την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία και έχοντας το δικαίωμα ελέγχου των ενεργειών τους και κριτικής τους όταν δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η επιλογή της προσχώρησης ή της αποχώρησης από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού αποφασίζετε από τη Γενική Συνέλευση.
Η Γ.Σ. αποφασίζει και το πλαίσιο της συμμετοχής του Σωματείου σε αυτές. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του σωματείου σε αυτές είναι δεσμευμένοι από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για όποιο θέμα υπάρχει σχετική απόφαση. Για τα υπόλοιπα θέματα αποφασίζουν σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Σωματείου και ελέγχονται από τη Γ.Σ.

Άρθρο 12:
ΜΕΛΗ
α) Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ανεξάρτητα από τον τρόπο της αμοιβής του (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιος, ωρομίσθιος, δελτίο παροχής υπηρεσιών, κατ΄ αποκοπή κτλ), ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής του σχέσης και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εκτάκτων αναγκών, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κτλ.) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια.
Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε άνεργος που έχασε τη δουλειά του ως τηλεφωνητής, εφόσον καλύπτει μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον δεν έχει βρει άλλου τύπου μόνιμη και σταθερή δουλειά.
β)Ο δικαιούμενος να εγγραφεί σαν μέλος του σωματείου, υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου στην οποία περιέχονται:
•Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα
•Δήλωση ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού
Η εγγραφή γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έλεγχο των παραπάνω προϋποθέσεων. Αν εντός 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο αιτών δεν ειδοποιήθηκε για τυχούσα απόρριψη της θεωρείται τακτικό μέλος του σωματείου.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής ο αιτών καταβάλει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και τις συνδρομές τριών (3) μηνών.

Άρθρο 13:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος αφού τηρεί και συμφωνεί με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού έχει τα παρακάτω δικαιώματα :
α) Να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή του σωματείου. Να είναι ενήμερος για κάθε τι που αφορά τη λειτουργία του σωματείου.
β) Να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του σωματείου, με δικαίωμα γνώμης και συμβουλευτικής ψήφου.
γ) Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του μέσα στο σωματείο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο που συνάδει στην αρχή της ελευθερίας της έκφρασης.
δ) Να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλήψεις του Δ.Σ., της Εξ.Επιτροπής και όλων των οργάνων του σωματείου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε μέλος του σωματείου την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του σωματείου.
στ) Να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο. Για τούτο υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής και καταβάλει τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του.

Άρθρο 14:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος πρέπει :
α)Να αντιλαμβάνεται ότι τα δικαιώματά του στο σωματείο συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή του να συμμετέχει στη ζωή του σωματείου, να βοηθά στη λειτουργία του, να αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την πραγμάτωση των στόχων του.
β)Να προωθεί τους στόχους του σωματείου στο χώρο δουλειάς του και στον κλάδο.
γ)Να συμμετέχει στις διαδικασίες του συλλόγου (Γ.Σ. κλπ)
δ)Να καταβάλλει στο σωματείο τις συνδρομές του.
ε)Κάθε μέλος απαλλάσσεται από τις προς το σωματείου συνδρομές κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη στράτευση ή στην ανεργία.

Άρθρο 15:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί : Η τριμηνιαία (3) συνδρομή των μελών.
Έκτακτοι : Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών. Οι έκτακτες εισφορές των μελών. Οι εισφορές συναδέλφων και φίλων του σωματείου. Ποσά που συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους, δωρεές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.
Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και του δικαιώματος της εγγραφής καθορίζονται από την Γ.Συνέλευση.
Όλα τα έσοδα αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του σωματείου και εισπράττονται με διπλότυπη απόδειξη. Εισφορές μπορεί να εισπραχθούν και με κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης (αριθμημένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του συλλόγου).
Το σωματείο απαγορεύεται να πάρει χρηματοδότηση από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, γιατί τέτοια χρηματοδότηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του.
Έκτακτος πόρος για τον σωματείο είναι και το Απεργιακό Ταμείο που πρέπει να υπάρχει σε περίοδο απεργίας και αγώνα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου τα χρήματα του ταμείου του σωματείου αποδίδονται σε άλλο σωματείο ή ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του.

Άρθρο 16:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Διαγράφεται από το σωματείο οποιοδήποτε μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η διαγραφή σαν πειθαρχική κύρωση.
Η διαγραφή αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του σωματείου.
Μέλος του σωματείου που καθυστερεί την εξόφληση συνδρομών για έξη (6) μήνες διαγράφεται από το σωματείο. Επανεγγράφεται όταν εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Άρθρο 17:
Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανάλογες με το μέγεθος και τη φύση του παραπτώματος. Σαν παράπτωμα θεωρούνται ενέργειες και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συλλόγου και που υπονομεύουν τη λειτουργία και την δράση του π.χ. αντισυναδελφική συμπεριφορά, στήριξη των επιδιώξεων των εργοδοτών κ.ο.κ.
Πειθαρχικές κυρώσεις είναι : α) σύσταση, β) μομφή, γ) διαγραφή. Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις αποφασίζονται από την Γ.Συνέλευση και προτείνονται από το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του σωματείου.

Άρθρο 18:
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γενικές Συνελεύσεις.
α)Οι Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των μελών του σωματείου είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γ.Σ. γίνονται τέσσερεις (4) φορές το χρόνο (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο). Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελλών του σωματείου με έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. που θα αναγράφει το θέμα της σύγκλησης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε 10 το αργότερο μέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Γ.Σ.
β)Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνονται εκ των προτέρων με την εξαγγελία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, όμως, κάθε μέλος του Σωματείου που μετέχει σ’ αυτή μπορεί να προτείνει και άλλα θέματα για συζήτηση και αποφάσεις. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συζητούν και να αποφασίζουν για κάθε τι που αφορά το Σύλλογο, χωρίς κανένα περιορισμό.
γ)Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
δ)Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών (το αργότερο), για την οποία απαιτείται παρουσία του 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν η απαρτία δεν υπάρχει και τη δεύτερη φορά συγκαλείται εντός 10ήμερου (το αργότερο) τρίτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία αρκεί το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην περίπτωση αποτυχίας και της τρίτης Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά παρέλευση ενός μηνός συγκαλείται νέα, η οποία όμως θεωρείται σαν πρώτη.
ε)Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Για θέματα αρχαιρεσιών, εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγκρισης λογοδοσίας, προσωπικών γενικώς και απεργίας η ψηφοφορία μπορεί να γίνει είναι μυστική κατόπιν πρότασης μελών της συνέλευσης.
στ)Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει 3μελές προεδρείο εκλεγμένο από τη Συνέλευση.
ζ)Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται με προσωπικές προσκλήσεις, τις οποίες αποστέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει με σχετική δημοσίευση στον τύπο. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναγράφεται α) ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα, β) τα θέματα, γ) αν η συγκαλούμενη συνέλευση είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη.
Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται απολογισμός και χαράζεται το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου. Εκεί ελέγχονται και όλα τα όργανα του Σωματείου (Δ.Σ. Εξελεγκτική Επιτροπή κ.λ.π.), αν υλοποίησαν τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
η)Σε περίπτωση συχνής σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης ή απεργιακού αγώνα σε εξέλιξη υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης Επιτροπής Αγώνα που τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και αναλαμβάνει το συντονισμό του αγώνα και την προώθηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μέλος της μπορεί να εκπροσωπεί το σωματείο σε οποιαδήποτε δικαστική, νομική ή άλλη αρχή με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
Τοπικό παράρτημα του σωματείου ιδρύεται ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης του παραρτήματος εφόσον αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και αποτελείται από δέκα (10) τουλάχιστον άτομα. Τοπικό παράρτημα μπορεί να ιδρυθεί ένα σε κάθε νομό με έδρα οποιαδήποτε πόλη του νομού αποφάσισαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην ιδρυτική τους συνέλευση. Δεν γίνεται δεκτό δεύτερο παράρτημα στον ίδιο νομό. Στην συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει την ίδρυσή του και παραδίδει την σφραγίδα του παραρτήματος.
Τα παραρτήματα του Συλλόγου έχουν αυτοτέλεια στη δράση και τη λειτουργία τους (Γ.Σ., συντονιστική επιτροπή) στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών του Σωματείου και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της δράσης του σωματείου της περιοχής τους.

Άρθρο 19:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Υπεύθυνο όργανο του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκον του είναι να συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Γι’ αυτό λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που καλείται με ευθύνη του πλειοψηφήσαντα συμβούλου εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του. Εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γραμματέα, Έφορο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι 7μελές και η θητεία του είναι ετήσια. Έτσι ανά ένα (1) χρόνο διεξάγονται τακτικές ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τη θητεία του Δ.Σ. από τα 7 μέλη του ενεργοί εργαζόμενοι παραμείνουν λιγότερο από τρεις (3) τότε με απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης μπορούν να προκηρυχθούν έκτακτες ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ το αργότερο σε ένα (1) μήνα (από την 5η κατά σειρά μελών απόλυση – παραίτηση μέλους Δ.Σ. από τη δουλειά).
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα και συνεχόμενα σε πέντε (5) συνεδριάσεις του οργάνου ή σε δύο (2) Γ.Σ. καθαιρείται αυτόματα από το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επτά αναπληρωματικά μέλη. Συνεδριάζει μία φορά στις 15 ημέρες και πιο τακτικά αν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο σα σώμα ή από 3 μέλη του. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα βασικά θέματα συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται από τα μέλη του. Κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και να θέσει θέματα προς συζήτηση.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία των παρόντων.
•Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και άλλο σαν εκπρόσωπο του Σωματείου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
•Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
•Ο Γραμματέας κρατά τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, κρατά το μητρώο μελών, φροντίζει την αλληλογραφία του Σωματείου και τα αρχεία εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.
•Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης του βιβλίου εσόδων-εξόδων (ταμείο), των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης με τις οποίες γίνεται η είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών και των λοιπών εισφορών, των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής με τις οποίες γίνεται η οποιαδήποτε πληρωμή και του βιβλίου περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
•Ο Ταμίας δύο (2) φορές το χρόνο συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του, τον οποίο υποβάλλει σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα όργανα αυτά με την έγκριση του απολογισμού διαχείρισης φέρουν αλληλέγγυα την ευθύνη με τον Ταμία.
•Ο Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
•Ο Έφορος φροντίζει για την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου και αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Άρθρο 20:
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του.
Αυτή η Γενική Συνέλευση ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική. Εκλέγεται τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία φροντίζει για τη διενέργεια ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα και τους αντιπροσώπους του συνδικάτου.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται 15 μέρες μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διαρκούν όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων μελλών –ως το απόλυτο όριο των τριών (3) ημερών- σύμφωνα με σχετική απόφαση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση για δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Στην αίτηση αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο ενδεχομένως μετέχει ο υποψήφιος.
Τα ισχύοντα για τις αρχαιρεσίες του σωματείου ισχύουν και για τα Τοπικά παραρτήματα. Σαν εκλογικό σύστημα για όλα τα όργανα και την εκλογή αντιπροσώπων καθιερώνεται το σύστημα της απλής αναλογικής.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να μπαίνουν πέντε (5) σταυροί προτίμησης. Σε ψηφοδέλτιο που μπήκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης είναι άκυρο μόνο ως προς τους σταυρούς προτίμησης. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να είναι τυπωμένα μία (1) ημέρα πριν τις αρχαιρεσίες. Επίσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου πίνακας των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ή της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται ατομικά ή με κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. δηλαδή το επτά (7) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με το τρία (3). Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Για τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σύνολο των ψηφισάντων για τα δευτεροβάθμια συνέδρια διαιρείται με το μέτρο που ισχύει για κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση ώστε να προκύψει ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγει το σωματείο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που ψήφισαν για αντιπροσώπους διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει το σωματείο και το πηλίκο παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους αποτελεί το εκλογικό μέτρο για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο υποψήφιους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Δ.Σ. αλλιώς το ψηφοδέλτιο με το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.
Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή παυθέντος ή εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο παραιτηθείς ή παυθείς ή εκλιπών. Για την αντικατάσταση μεμονωμένου, η αναπλήρωση γίνεται από τον λαβόντα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης υποψηφίου ανεξαρτήτως συνδυασμού.

Άρθρο 21:
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
α)Η αλλαγή οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού γίνεται μέσα από Καταστατική Συνέλευση. Η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται είτε από το Δ.Σ. με απόφαση που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία (τουλάχιστον τέσσερα μέλη), είτε με έγγραφη αίτηση του 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών προς το Δ.Σ.., το οποίο υποχρεούται να τη συγκαλέσει εντός 15 ημερών. Σε καταστατική μπορεί επίσης να μετατραπεί η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Στην πρόσκληση για την Καταστατική Συνέλευση καλό είναι να αναγράφονται και τα άρθρα που προτείνονται για αλλαγή. Η καταστατική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και οι προτάσεις τροποποίησης πρέπει να υπερψηφιστούν με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 των παρόντων στη Γ.Σ. μελών).
β)το Σωματείο διαλύεται μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται ως η καταστατική, θεωρείται σε απαρτία με το ½ των ταμιακώς εντάξει μελών και αποφασίζει για τη διάλυση με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 22:
Κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται ρητώς από τις διατάξεις αυτού του καταστατικού ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα πάντα με το πνεύμα των σκοπών του σωματείου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: